Werkwijze
Hoe gaat een coachingstraject nu in zijn werk? Hieronder beschrijf ik de wijze van opbouw en beloop van het traject.
Intake gesprek en kennismaking
Voordat ik start met het coaching traject van jullie zoon of dochter starten we de eerste sessie met een intake gesprek met jullie drieën. Daarin maken we kennis en bespreken waar jullie mijn hulp bij kunnen gebruiken. Wat is jullie hulpvraag, wat is het doel, wat zouden jullie willen bereiken?
Mijn voorkeur heeft het om deze eerste keer bij jullie thuis af te spreken, zodat ik ook de vertrouwde omgeving van jullie zoon of dochter kan zien. Na kennismaking met jullie zoon/dochter zal ik verder met jullie in gesprek gaan. Van jullie wil ik, naast praktische informatie, graag weten hoe de ontwikkeling en opvoeding van jullie zoon/dochter tot dus ver verlopen is.
Over Wiesje, kindercoach

Waar we afspreken maakt niet uit. Samen kiezen we een omgeving die goed voelt voor ouders en kind.

Coachingsessies
Daarna maken we afspraken voor de coaching sessies die plaats zullen vinden in mijn praktijk. Soms kunnen deze ook op de school van uw zoon of dochter plaatsvinden maar dit is meestal op verzoek van de leerkracht. Deze coaching sessies zijn zonder jullie. Met jullie zoon of dochter kan ik tijdens een afspraak ook naar buiten gaan. Door het uitvoeren van verschillende oefeningen of opdrachten komen we op onderwerpen die er toe doen. De stof die besproken wordt gedurende de sessies blijft in vertrouwen.
Tussen- en eindevaluatie
Na 2 of 3 sessies is er een tussenevaluatie. Dit moment is weer samen met jullie. Na deze sessie zullen we gezamenlijk besluiten wat de volgende afspraken zijn. Dat kan een gezinssessie zijn. Dus ook met eventuele broer(s) of zus(sen).
Het kan ook dat er nog een paar sessies alleen met jullie zoon/dochter worden afgesproken. Na 2 afspraken plannen we de eind evaluatie samen in. Daar evalueren we het gehele traject. Vooraf bespreek ik samen met jullie zoon/dochter af wat hij/zij wilt dat er besproken wordt, wat hij/zij zelf wilt vertellen of waarbij we dat samen doen.

Mochten jullie meer willen weten of specifieke vragen hebben, wees welkom om contact met mij op te nemen.